Ägarbyte för VA och avfall - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla om ägarbyte för VA och avfall.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa