Dagvattenanläggning - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 9 kap. 2 § miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

OBS!

Att anmälan ska göras senast sex veckor innan anläggningen börjar byggas.

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa