Kontaktfamilj / kontaktperson - Intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kontaktperson

Din uppgift som kontaktperson är att stödja och hjälpa personen att få ett fungerande vardagsliv. Kontakten kan bestå av aktiviteter som till exempel träning, gå på bio samt fungera som en positiv förebild. Det vanligaste är att ni träffas några timmar en gång i veckan.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn eller tonåring i ditt hem. Det vanliga är att barnet kommer till er några kvällar i veckan eller någon helg i månaden. Hur länge ett kontaktfamiljsuppdrag pågår varierar utifrån barnets behov.

Sekretess​

Som familjehem omfattas ni inte av sekretess men ni bör ändå vara försiktig med uppgifter kring den som är placerad hos er. 

Ersättning

Som kontaktperson eller kontaktfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnad. Omkostnaden ska täcka utgifter i samband med uppdraget.

Arvodet betraktas som inkomst av tjänst och är därför skattepliktig.

Omkostnadsbeloppet beskattas delvis när ni deklarerar.

För mer information gällande ersättning finns på Sveriges kommuner och landstings hemsida.     

www.skl.se     

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa