Ansökan om engångsbelopp Kommunals avtalsområde

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

SKR och Sobona har kommit överens om ett nytt avtal med Kommunal; HÖK 20. Avtalet gäller från den 1 november 2020 och innehåller bland annat ett engångsbelopp om 5 500 kronor.

Engångsbeloppet om 5 500 kronor utbetalas till månadsavlönade medarbetare (både medlemmar och oorganiserade inom kommunals avtalsområde) och omfattar:

  • Medarbetare som varit tidsbegränsat anställda med månadslön under del av perioden 2020-05-01 till och med 2020-10-31 (beloppet betalas ut i proportion till anställningens tid samt sysselsättningsgrad)
  • Medarbetare som arbetar deltid (beloppet betalas ut i proportion till sysselsättningsgraden)
  • Medarbetare med frånvaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet

Medarbetare som i dagsläget är anställd på Sollefteå kommun och som omfattas av ovanstående beskrivning behöver inte begära att få sitt engångsbelopp utbetalt.

För att ta del av engångsbeloppet ska du som medarbetare på eget initiativ begära att få ditt engångsbelopp utbetalt, denna begäran ska vara skriftlig och inskickad senast 2021-04-01. Använd e-tjänsten ovan för att skicka in din begäran (Mobilt BankID krävs). Har du inte möjlighet att skicka in din begäran via e-tjänst, ring till kommunens Medborgarservice. Har du rätt att ta del av beloppet kommer detta att utbetalas nästkommande månad.

Frågor om e-tjänsten

Löneenheten
0620 - 68 20 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa