Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst kan användas om eleven inte uppfyller kraven för avstånd till och från, den av kommunen anvisade, skolan men Ni ändå anser att barnet bör ha skolskjuts.
Anförda skäl för att en elev ska bli beviljad skolskjuts trots att avståndet inte är tillräckligt långt kan vara att det finns särskilda omständigheter såsom:
- Funktionsnedsättning
- Farlig skolväg
- Barnet har fler än ett boende (växelvist boende)*
* Vid växelvis boende gäller samma krav på avstånd till och från skolan

Vänd dig direkt till skolskjutshandläggare via Medborgarservice om nedanstående krav uppfylls

  • det är längre än 2 kilometer till skolan och ditt barn går i årskurs F-3

  • det är längre än 3 kilometer till skolan och ditt barn går i årskurs 4-6

  • det är längre än 4 kilometer till skolan och ditt barn går i årskurs 7-9

OBSERVERA! att rätten till skolskjuts enligt avståndskraven ENDAST gäller om eleven går i
den skola som kommunen anvisat eleven till.

* Växelvis boende föreligger när barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda föräldrarna. Det är upp till föräldrarna att visa att boendet är upplagt på ett sådant sätt att det rör sig om växelvis/varaktigt boende.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa