Enskilt avlopp - ansökan/anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunens avloppsnät kan du istället anlägga en enskild avloppsanläggning för att rena avloppsvattnet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avloppsvattnet från fastigheten renas på ett bra sätt.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa