Beställning av skolbetyg

LÄS MER

Sollefteås kommunarkiv har tillgång till betyg från skolor i Sollefteås kommun. Betygen måste vara från år 1920 till 2003 för att vi ska ha tillgång till dem från arkivet. Vill du ha kopia av ett nyare betyg får du kontakta den skola som du eller personen det gäller har gått på. 

Viktig information:

  • Betygskopior kan levereras med brev, e-post eller hämtas i receptionen på Sollefteå Kommun.
  • Enstaka kopior utan kostnad

Frågor om e-tjänsten

Monica Billmark
monica.billmark@solleftea.se
0620 - 68 20 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
Kommun@solleftea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa