Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från den 25 maj 2018. Den ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen (PUL) från 1998.

Vad menas med personuppgifter?
GDPR säger att all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Det kan bland annat innebära fotografier, namn, personnummer, IP-nummer etc.

Vad menas med ”Behandling”?
Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter, både automatisk och manuell. Exempel på behandling kan vara insamling, ändring, användning eller sammanställning av personuppgifter.

Information om Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. Den styr på vilka grunder företag och myndigheter får behandla personuppgifter. Kommunen hanterar personuppgifter utifrån olika syften beroende på verksamhet och följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?
Genom att använda sig av kommunens e-tjänster godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter för det ändamål som anges för varje e-tjänst. Att behandla dina personuppgifter är nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende korrekt.

Vilka rättigheter har man som registrerad?
Du som någon gång lämnat personuppgifter till kommunen eller du som vill undersöka vilka uppgifter som behandlas om dig kan begära att få veta det. Som privatperson har man rätt att få veta:

  • Vilka uppgifter som behandlas om dig.
  • Varifrån dessa uppgifter har hämtats.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen.
  • Syftet med behandlingen.
  • Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut.

Detta har du rätt att begära ut, kostnadsfritt, en gång per kalenderår.

Under ”Avslutade ärenden” i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina tidigare inskickade ärenden. Det innebär att dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Observera att det endast är du som kan se dessa ärenden. Du kan inte heller se någon annans uppgifter eller ärende. Kommunen tillhandahåller den tjänsten som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort dessa ärenden ombeds du ta kontakt med den personuppgiftsansvarige för respektive e-tjänst. Kontaktuppgifter hittar du på e-tjänstens första sida.

Läs mer om dataskyddsförordningen på:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) hemsida: https://www.imy.se/

Sollefteå kommuns hemsida: www.solleftea.se/gdpr