Följande tjänster hanterar personuppgifter

Exportera
TjänstKategoriPersonuppgifterRättslig grund för behandlingenLagringstidPersonuppgiftsansvarig
Anmäl och registrera livsmedelsverksamhetNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Anmälan om försäljning och servering av folkölNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
 • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggningNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
 • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
 • 2 år - I e-tjänsteplattform
 • För evigt - I verksamhetssystem och arkivet
Kommunstyrelsen
Anmälan till Stjärnlägret 2024Utbildning & barnomsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kön
 • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
 • 2 år
Kommunstyrelsen
Anmälan/ansökan/dispens enligt föreskrifter för vattenskyddsområdeBygga, Bo & Miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
 • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Anordna evenemangUppleva & göra
 • Namn
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
 • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
 • 2 år
Kommunstyrelsen
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - AnsökanBygga, Bo & Miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Ansöka om bygglov för skyltarBygga, Bo & Miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Ansökan om faktiska kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 LSSOmsorg & hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Lön på personnivå
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
 • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Ansökan om StudieavbrottUtbildning & barnomsorg
 • Namn
 • Personnummer
 • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
 • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
 • 2 år
Kommunstyrelsen
Ansökan om StudieuppehållUtbildning & barnomsorg
 • Namn
 • Personnummer
 • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
 • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
 • 2 år
Kommunstyrelsen
Ansökan om stöd för skötsel av vandringsledNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
 • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
 • 5 år
Kommunstyrelsen
Ansökan om stöd i hemmet eller särskilt boendeOmsorg & hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSSOmsorg & hjälp
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Arbetsgivarintyg / tjänstgöringsintyg - beställningNäringsliv & arbete
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvariga
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • 2 år
  Kommunstyrelsen
  Autogiroanmälan - medgivande till autogiroKommun & politik
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Kundnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke, till exempel om hen är medvetslös
  • 2 år
  Kommunstyrelsen
  Begäran om registerutdragKommun & politik
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt - Verksamhetssystem/Arkiv
  • 2 år - I e-tjänstportal
  Kommunstyrelsen
  Beställa ritningarKommun & politik
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • 2 år
  Kommunstyrelsen
  Betyg beställningUtbildning & barnomsorg
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvariga
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • 2 år
  Kommunstyrelsen
  Boka tentamenUtbildning & barnomsorg
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Borgerlig vigsel - bokaOmsorg & hjälp
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Vitala intressen för den registrerade ska skyddas
  • 10 år
  Kommunstyrelsen
  Bygglov - AnsökanBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt - Verksamhetssystem/Arkiv
  • 2 år - I e-tjänster plattform
  Kommunstyrelsen
  Egenkontrollprogram för tobakförsäljningNäringsliv & arbete
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Ej bygglovpliktig åtgärd - Anmälan omBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Eldstad/rökkanal - Anmälan omBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Enskilt avlopp - ansökan/anmälanBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Entreprenörsrapport enskilt avloppBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Felanmäla e-tjänst eller fel på hemsidaKommun & politik
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvariga
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Vitala intressen för den registrerade ska skyddas
  • 1 år
  Kommunstyrelsen
  Färdtjänst - ansökanOmsorg & hjälp
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • 2 år
  Kommunstyrelsen
  Förhandsbesked - Ansökan omBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  God man, förvaltare - avsluta uppdragOmsorg & hjälp
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  God man, förvaltare - intresseanmälanOmsorg & hjälp
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Grannes yttrande rörande byggnad/åtgärdBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Grävtillstånd - ansökanBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Hälsouppgift förskoleklassUtbildning & barnomsorg
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt - I Hälsojournal
  • 2 år - I e-tjänsteplattform
  Kommunstryelsen
  Hälsouppgift åk 4 och åk 7Utbildning & barnomsorg
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt - I Hälsojournal
  • 2 år - I e-tjänsteplattform
  Kommunstyrelsen
  Installation/Avinstallation av cistern - AnmälanBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Intresseanmälan till småhustomterBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • 5 år
  Kommunstyrelsen
  Kontrollansvarig - Anmälan omBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Kulturskola - Ansöka om plats/AvslutaUtbildning & barnomsorg
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Middagsmatlåda beställningUtbildning & barnomsorg
  • Namn
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • 2 år
  Kommunstyrelsen
  Miljöfarlig verksamhet - AnmälanBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Nedläggning av miljöfarlig verksamhet - AnmälanBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Nätavtal lägenhet - beställningNäringsliv & arbete
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • 7 år
  Kommunstyrelsen
  Oro för barn - AnmälanOmsorg & hjälp
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke, till exempel om hen är medvetslös
  • För evigt - Verksamhetssystem/Arkiv
  • 2 år - I e-tjänster plattform
  Kommunstyrelsen
  Osund konkurrensNäringsliv & arbete
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökanTrafik & infrastruktur
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  PensionsavgångNäringsliv & arbete
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • 1 år
  Kommunstyrelsen
  Planbesked - Begäran omBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • 2 år - I e-tjänsteplattform
  • För evigt - I verksamhetssystem
  Kommunstyrelsen
  Redovisning kontaktperson/stödfamiljOmsorg & hjälp
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Riksfärdtjänst - ansökanOmsorg & hjälp
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • 2 år
  Kommunstyrelsen
  Samarbetssamtal - ansökanOmsorg & hjälp
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Mobilnummer
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • 2 år
  Kommunstyrelsen
  Serveringsansvariga personer - AnmälanNäringsliv & arbete
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Slutbesked - Begäran omBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Specialkost - AnsökanUtbildning & barnomsorg
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • 9 år
  Kommunstyrelsen
  Stadigvarande serveringstillstånd alkohol - ansökanNäringsliv & arbete
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Strandskyddsdispens - Ansökan omBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökanNäringsliv & arbete
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod - AnsökanNäringsliv & arbete
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod - AnsökanNäringsliv & arbete
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Uppgifter till FöreningsregisterUppleva & göra
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • 2 år
  Kommunstyrelsen
  Uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål - AnmälanBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Uttag från konto spärrat av överförmyndarnämnd - ansökanOmsorg & hjälp
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Vaccination - medgivandeUtbildning & barnomsorg
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • 6 månader i e-tjänsteplattform efter ärende avslutad
  • För evigt - I skolhälsovårdsjournalen
  Kommunstyrelsen
  VattenavläsningBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Mobilnummer
  • Kundnummer
  • Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • 2 år
  Kommunstyrelsen
  Värmepumpar anmälan/ansökan om installationBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Ägarbyte för VA och avfall - AnmälanBygga, Bo & Miljö
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen
  Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälanNäringsliv & arbete
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
  • Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • För evigt
  Kommunstyrelsen