Grävtillstånd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grävtillstånd

Alla åtgärder som görs i mark som står under kommunens förvaltning har kommunen som markägare och väghållare ett ansvar att bevaka.

Det kan vara allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som finns i kommunens detaljplaner. 

För att få gräva i kommunens mark krävs ett grävtillstånd som söks via denna e-tjänst hos Tekniska avdelningen och behandlas i samråd med den sökande.

Detta medför inte automatiskt rätt att förlägga och bibehålla anläggningar i mark som kommunen förvaltar, utan rätt att genomföra beskrivet arbete och omfattar endast lämpligheten av anläggningens placering. 

Rätt att lägga ledningar görs genom ett juridiskt avtal exempelvis markavtal, ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätts avtal. 

Då ansökan avser en engångsföreteelse upprättas avtal endast för denna speciella anläggning.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Allmänna villkor för grävtillstånd

Här kan du läsa mer om de allmänna villkoren före tillstånd.

Ansökningstid

Ansökan behöver vara hos kommunen 3 veckor innan påbörjad grävning. Under semesterperioden kan handläggningstiden vara upp till 6 veckor.

OBS! För att underlätta handläggningen av ärendet, ange mobil-/telefonnummer samt epostadress under ”Mina uppgifter

Kontaktpersoner:

  • Ramsele, Junsele och Näsåker: Ulf Jonsson
  • Långsele: Stefan Mohlin
  • Sollefteå: Magnus Kåren

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa