Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få tillstånd?

Du som har stora svårigheter att gå en längre sträcka kan ansöka om ett parkeringstillstånd. Det är gångförmågan som bedöms, inte om man har svårt att bära, svårt för att se eller om man går långsamt.
Du som inte kör bil själv utan är beroende av en förare kan i vissa fall beviljas parkeringstillstånd. Då krävs att du som rörelsehindrad inte kan klara dig självständigt, inte ens en kortare stund då föraren parkerar bilen.

Ansökan, beslut och överklagande

  • Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där den sökande är folkbokförd.
  • Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare på uppdrag av kommunstyrelsen.
  • Utfärdat parkeringstillstånd gäller i högst tre år.
  • Parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt. En ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare tillstånd.
  • Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas till länsstyrelsen.
 
Ansökan kostar ingenting. Den ska kompletteras med ett foto och ett aktuellt läkarintyg. Ansökan kan i vissa fall även behöva kompletteras med ett gångtest utfört av en legitimerad sjukgymnast. 
 
Information:
För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala  trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.
Läs mera på solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • (Ev. kopia av tillstånd från annan kommun)
  • E-legitimation
  • Foto på person/underskrift
  • Läkarutlåtande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa