Tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod i Sollefteå kommun!

Ansökningen riktar sig framför allt till olika festivaler och enstaka evenemangen.

Ansök via e-tjänst
Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkohol drycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod enligt 8 kap 2 och 6 § alkohollagen (2010:1622).
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Handlingar som du ska bifoga
Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Obligatoriska handlingar som ska bifogas:

  • Kunskapsprov i alkohollagstiftningen
  • Dispositionsrätt, godkännande från fastighetsägare.
  • Ritningar över serveringslokal (eventuellt uteservering) och inritat serveringsutrymme där alkoholservering kommer att ske. 

Observera! Livsmedelstillstånd kan krävas vid vissa evenemang.

Lokala förhållanden i din kommun
En prövningsavgift tas ut vid en ny ansökan.
Läs mer om serveringstillstånd och avgifter här.

Tänk på att det tar ca 4 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad.

OBS!

Att tillfäligt serveringstillstånd för allmäneten kräver tillstånd från polismyndigheten. Läs mer på Polisen hemsida

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa