Ansökan om stöd i hemmet eller särskilt boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Här kan du ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen, till exempel hjälp och stöd i hemmet med olika servicetjänster som personlig omsorg, trygghetslarm, matdistribution och ledsagarservice. Eller så kan du ansöka om särskilt boende, korttidsboende eller växelboende.
 
Här kan du även som släkting eller vän till någon med behov göra en anmälan om detta. Efter en sådan anmälan kommer en handläggare att kontakta den det berör. Sedan är det alltid den enskilde som avgör om och vilken hjälp de vill ta emot.

Din ansökan/anmälan går till Sollefteå kommun och kommer att lagras i äldreomsorgens dataregister.

Har du inte e-legitimation eller om du vill vara anonym kan du hämta blanketten "Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen" genom att använda knappen "Hämta blankett".

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa