Samarbetssamtal - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enhet Familjerätt kan erbjuda samarbetssamtal där föräldrar tillsammans med samtalsledare, försöker komma överens i vårdnads, boende- och umgängesfrågor. Förutsättningar för samtalen är att båda föräldrarna vill medverka och att gemensamma barn är folkbokförda i Sollefteå kommun.

I samarbetssamtalen är det barnets bästa och barnets behov som är i fokus. För barnet har det stor betydelse om föräldrarna gemensamt kan komma fram till lösningar runt barnet istället för att frågorna ska avgöras i domstol. Hänsyn ska tas till barnets synpunkter och utveckling utifrån barnets ålder och mognad.

Samtalsledarna arbetar under sekretess och det sker ingen registrering av de som deltar i samtal. Samarbetssamtalen är kostnadsfria.

Ni kan använda vår E-tjänst för att ansöka om samarbetssamtal. Ansökan måste undertecknas med e-legitimation av båda föräldrarna.

Ni kan också ansöka om samarbetssamtal genom att skriva ut och fylla i en blankett för samarbetssamtal som ni skickar till Enhet Familjerätt eller kontakta oss för att få ansökningsblankett hemskickad.

När vi fått er ansökan kommer en familjerättssekreterare höra av sig med erbjudande om tid för samtal.

Den förälder som startar ansökan signerar, därefter skickas ett mejl till medsökande förälder att signera. När båda föräldrarna har signerat skickas ansökan till Enhet Familjerätt. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa