Uttag från konto spärrat av överförmyndarnämnd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan förmyndare, gode män och förvaltare lämna ansöka om samtycke till uttag från spärrat konto enligt 13 kap. 8 § respektive 14 kap 8 § föräldrabalken.

Notera: ansökan som skickas in av förmyndare

  • I de fall där det finns en offert eller räkning ska denna bifogas ansökan
  • Om båda föräldrar är förmyndare ska båda signera ansökan
  • Om den omyndige är över 16 år ska hen samtycka till uttaget
  • Kvitto på inköpt vara eller tjänst ska lämnas till överförmyndaren inom tre veckor från att uttaget har gjorts

Notera: ansökan som skickas in av god man eller förvaltare

  • Huvudman ska, om det lämpligen kan ske och hen har förmåga att förstå vad saken gäller, signera ansökan om samtycke till uttag. När det gäller kostnader för den dagliga hushållningen antas sådant samtycke finnas om inte huvudmannen uttryckt något annat
  • Kvitto på inköpt vara eller tjänst ska lämnas till överförmyndaren inom tre veckor från det datum uttaget gjorts. Om uttaget avser levnadsomkostnader i den dagliga hushållningen som inte täcks av de löpande inkomsterna, behövs inget underlag utan redovisningen sker i årsräkningen

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa