Ej bygglovpliktig åtgärd - Anmälan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats eller annat överenskommits med kommunens byggnadsnämnd.

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Anvisningar

För anvisningar och förklaringar till uppgifterna i formuläret,  se denna pdf.

För förklaringar till olika areabegrepp, se denna pdf.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa