Oro för barn - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om misstanke att barn/ungdom (0-18 år) far illa.

Vi hanterar inkomna handlingar helgfria vardagar mellan 08:00 - 16:00 samtliga klämdagar 10:00 - 12:00 Om oron är akut ring vår mottagning 0620 - 68 20 97 och kontakta 112 utanför kontorstid.

Privatpersoner:

För dig som privatperson gäller att om du har kännedom om eller misstänker att ett barn far illa så bör du anmäla det till socialtjänsten. (14kap. 1 c socialtjänstlagen).

Du kan göra det via e-tjänsten, eller du kan skriva ut blanketten och lämna in den. Du kan också välja att ringa mottagningstelefonen 0620 - 68 20 97.

OBS! Du kan inte vara anonym om du skickar anmälan via e-tjänsten. Vill du vara anonym så ringer du mottagningstelefonen.

Yrkesverksamma med anmälningsplikt:

För dig som yrkesverksam i en verksamhet som har anmälningsskyldighet enligt 14kap. 1§ socialtjänstlagen gäller att du inte kan vara anonym, och du är skyldig att lämna socialtjänsten alla de uppgifter som kan vara av betydelse för att socialtjänsten ska kunna utreda ett barns behov av stöd och skydd.

Till dig som är anmälningsskyldig:

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa