Oro för barn - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om misstanke att barn/ungdom (0-18 år) far illa.

Inkomna digitala anmälningar hanteras under kontorstid, måndag-fredag 07:45 - 16:30 med undantag för klämdagar/röda dagar. Om oron är akut ring gärna vår mottagning och kontakta 112 utanför kontorstid.

Privatpersoner:

För dig som privatperson gäller att om du har kännedom om eller misstänker att ett barn far illa så bör du anmäla det till socialtjänsten. (14kap. 1 c socialtjänstlagen).

Du kan göra det här med e-tjänsten, eller Du kan skriva ut blanketten ooch lämna in den. Du kan också välja att ringa mottagningstelefonen 0620 - 68 20 97.

Det finns också möjlighet att lämna en anonym anmälan. Kontakta då vår mottagning dagtid.

Yrkesverksamma med anmälningsplikt:

För Dig som yrkesverksam i en verksamhet som har anmälningsskyldighet enligt 14kap. 1§ socialtjänstlagen gäller att Du inte kan vara anonym, och Du är skyldig att lämna socialtjänsten alla de uppgifter som kan vara av betydelse för att socialtjänsten ska kunna utreda ett barns behov av stöd och skydd.

Till dig som är anmälningsskyldig:

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa