Nedläggning av miljöfarlig verksamhet - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt miljöbalken 9 kap. 6 § och miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kap. 10 §.

Informera kommunen i god tid innan verksamheten upphör på platsen. För vissa verksamheter finns krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkännas i god tid före avvecklingen. Ni behöver ta ställning till hur ni ska ta hand om och rengöra olika process- eller anläggningsdelar.

Checklista med några frågeställningar att gå igenom:

 •  Hur tar ni hand om processutrustning (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor)?
 •  Hur avvecklar och rengör ni processavloppsvatten, eventuella rör, kanaler, reningsanläggningar, kemikalier och slam?
 •  Hur tar ni hand om kemikalier, farligt avfall och annat avfall?
 •  Om oljecistern eller oljeavskiljare finns, hur tar ni hand om och rengör dem?
 •  Hur tar ni hand om utrustning för luftrengöring? Rengör ni ventilationen?
 •  Hur tar ni hand om tryckluftssystem och elsystem (exempelvis transformatorer)?
 •  Finns det aggregat med köldmedia? Hur tar ni hand om det?
 •  Behöver väggar, golv och tak rengöras eller saneras?
 •  Ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas?
 •  Finns förorenad mark, vatten eller vattenområde som behöver saneras?

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

 • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa