Färdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Med färdtjänst kan du resa i hela Sollefteå kommun. Vid ansökan om resor över kommungränsen görs särskild prövning. Dock får resor till och från Höga Kusten Airport göras inom ramen för färdtjänst. För resor utanför detta område kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Vem kan få färdtjänst?
Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning och inte kan resa med kollektivtrafiken på egen hand.

Ansökan
För att ansöka krävs följande handlingar:

 • En ansökan som sker endera i denna e-tjänst eller på blankett. 
 • Ett läkarintyg (om färdtjänsthandläggaren efterfrågar det). Intyget skickas via post eller lämnas in på Medborgarservice i kuvert märkt "Färdtjänst".
  Adress:
  Sollefteå kommun
  Färdtjänst
  Susanna Fliesberg
  881 80 Sollefteå

Du kommer att behöva ha kontakt med handläggaren som gör en utredning och bedömning av ditt funktionshinder och din förmåga att nyttja kollektivtrafik. Därefter tar handläggaren ett beslut. Handläggningstiden är ca en månad.

Läs mer om färdtjänst på solleftea.se.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa