Installation/Avinstallation av cistern - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om installation av cistern enligt 1 kap. 1-3 §§ samt 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5). Tillsynsmyndigheten ska informeras vid installation av lagringsanordningar, eller hantering av brandfarlig vätska.

Anmälan om avinstallation av cistern enligt 6  kap 1 § samma föreskrift.

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa