Kulturstipendium - Ansökan om

LÄS MER

(Ansökan ska vara insänd senast under april månad innevarande år)

Kommunens Kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra till verksamhetsområden som t.ex. skönlitteratur, teater, musik, bildkonst, fotografi, konsthantverk, hembygdsvård och andra jämförbara områden.

För att få stipendium måste man ha hemmahörighet genom uppväxt och, eller vara verksam inom Sollefteå kommun. Även grupper och föreningar kan söka stipendiet om de har sin verksamhet inom kommunen.

Kulturstipendiet är avsett att användas till något av följande:

  • Studier på postgymnasial nivå - förberedande stadium för högskola
  • Studieresor
  • Projekt inom kulturområden enligt ovan som du eller din förening vill genomföra.
  • Om du söker stipendiet till studier, ska skolans eller institutionens namn anges, liksom utbildningens inriktning och omfattning i ämnen och tidsåtgång.
  • Ett intyg om att du är antagen till utbildningen ska också skickas med ansökan.

 

Utdelning av stipendiet görs årligen vid kommunfullmäktiges junisammanträde

Kontakt

Medborgarservice
kommun@solleftea.se
0620 - 68 20 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa