Nominering till Kulturhederstecken

LÄS MER

Här kan du nominera någon som du tycker är en värdig mottagare av

Kommunens hederstecken för värdefulla kulturella insatser.

Förslaget ska skickas in senast under april månad

Glöm inte att ange motivering till din nominering! 

 

Hederstecknet delas ut varje år till en person, grupp, förening eller organisation verksam inom Sollefteå kommun och som gjort värdefulla insatser för kulturen.

Som medborgare kan du nominera den som du tycker är förtjänt av utmärkelsen.  Kommunstyrelsens utskott för Samhällsutveckling utser sedan mottagare vid sitt majsammanträde och utdelningen sker vid Fullmäktiges junisammanträde.

Kontakt

Medborgarservice
kommun@solleftea.se
0620 - 68 20 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa