Provberäkning ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Här kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in.

OBS! Dina uppgifter sparas inte i systemet.