Ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Om du har svårt att försörja dig själv och/eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation