Sök till gymnasiet

LÄS MER

Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år, om du har slutfört åk 9 i grundskolan eller motsvarande och har den behörighet som krävs till respektive program samt att du inte tidigare genomgått en gymnasial utbildning.

Hur söker jag?

Du som är elev i Sollefteå kommuns grundskolor söker till gymnasiet via webben. Ett lösenord skickas hem till dig inför ansökningsperioden. Om du inte är grundskoleelev i Sollefteå söker du enligt anvisningar från antagningskansliet i din hemkommun.