Solkartan

LÄS MER

Hur man använder solkartan: Analys av solenergipotential på tak (2D)

 • Zooma in på kartan och klicka på det hus du är intresserad av.
 • Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika energiklasser som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.
 • Skuggning från andra byggnader, vegetation och skorstenar är ej medräknade i kalkylen. 
 • För att få fram den uppskattade elproduktionen fyller du i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i. Du kan ange 1–20 procent. Normal systemverkningsgrad är cirka 13 procent. Systemverkningsgraden för moderna solceller brukar variera mellan 10-19 procent beroende på typ av solceller. Generellt är systemverkningsgraden 10-20 % lägre än solcellernas verkningsgrad. En solcellspanel med 20 % verkningsgrad kan alltså antas ha en systemverkningsgrad på 16-18 %.
 • Ange också hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera. Tänk på att till exempel sotningsstegar och snörasskydd minskar ytan du kan använda till solpaneler.
 • I diagrammet ser du energiklasserna för de takytor som du kan använda till solcellspaneler. Du ser också hur många kvadratmeter solceller det blir för respektive energiklass. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för ditt solcellssystem.

Hur man använder solkartan: Analys av solinstrålning på tak och fasader (3D)

I solkartan kan du också uppskatta hur mycket solenergi som når fasader under ett representativt år. Genom att klicka på knappen i nedre vänstra hörnet på dialogrutan som beskrivs ovan får du tillgång till denna information:

 • När du klickar på knappen öppnas en interaktiv 3D-vy för vald byggnad.
 • Du kan vrida vyn och zooma in på olika delar av byggnaden.
 • I 3D-vyn finns uppgifter om total potentiell solinstrålning på byggnadens tak respektive fasader. Det finns även diagram som beskriver hur stora ytor (vertikal y-axel) som uppfyller olika energiklasser (horisontell x-axel). Uppgifter om solinstrålning på tak för vald byggnad är identisk med den som presenteras i den första dialogrutan (2D).
 • Det är samma energiklasser på både tak och fasader, tänk på att angivna siffror beskriver årlig solinstrålning på tak och fasader och inte möjlig solelproduktion. Solinstrålningen redovisas individuellt för varje byggnadskropp även om det finns flera fastigheter i samma byggnad, exempelvis radhus.

Spara uträkningen som pdf

 • Spara uträkningen som en pdf-fil genom att trycka på knappen längst ned till vänster. Ta med kartan till en leverantör för att få hjälp med att ta fram ett solcellssystem som passar för ditt tak.

Din Kommunala Energi & Klimatrådgivare hjälper gärna till!

 

Benny Wälitalo

Kommunal Energi- och Klimatrådgivare

Sollefteå: 0620 - 68 27 30

Mobil: 070 - 246 48 09 

E-post: benny.walitalo@solleftea.se

Rådgivning och tips

 

Tjänsten är under utveckling och tar i nuvarande version inte hänsyn till eventuell skuggning från andra byggnader och vegetation.
Beräkningarna baseras på Lantmäteriets laserdata.


Projektet att ta fram solkartan har drivits av Kommunförbundet Västernorrland .
Solkartan är finansierad av Energimyndigheten och Länsstyrelsen Region Västernorrland.

       

Frågor om e-tjänsten

Benny Wälitalo
benny.walitalo@solleftea.se
0620 - 68 27 30

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se