VA och Renhållning - Mina abonnemang

LÄS MER

Avläsning av vattenmätare

Här kan du registrera din aktuella mätarställning.

Du behöver kundnummer och personnummer/organisationsnummer.

  • Kundnummer finns på din faktura.
  • Företag skriver 00 före organisationsnumret i fältet personnummer.

Vid ej gokänd avläsning, betydligt lägre/högre än föregående värde, kontakta oss 0620 - 68 22 04

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kundnummer