Kontaktfamilj / kontaktperson - Intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kontaktperson
Din uppgift som kontaktperson är att stödja och hjälpa personen att få ett fungerande vardagsliv. Kontakten kan bestå av aktiviteter som till exempel träning, gå på bio samt fungera som en positiv förebild. Det vanligaste är att ni träffas några timmar en gång i veckan.
Genom e-tjänsten kan du anmäla intresse att vara kontaktperson för barn och unga eller för personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. 

Kontaktfamilj
Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn eller tonåring i ditt hem. Det vanliga är att barnet kommer till er några kvällar i veckan eller någon helg i månaden. Hur länge ett kontaktfamiljsuppdrag pågår varierar utifrån barnets behov.

Stödfamilj
En stödfamilj ger barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättningar en tillfällig vistelse hos en annan familj.
Vistelsen innebär att föräldrarna och familjen får avlösning i omvårdnadsarbetet. Barnet/ungdomen får ett miljöombyte och rekreation medan familjen får tid för avkoppling. Stödfamiljen kan även hjälpa till att bryta beroendeförhållandet mellan barn och föräldrar.
En vistelse i stödfamilj kan enligt beslut utifrån individuella behov vara t.ex. ett dygn i veckan, en helg per månad eller längre.

Innan uppdrag
För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang.
När du har lämnat in en intresseanmälan kan det ibland dröja innan du blir kontaktad. Det kan bero på att vi inte har något passande uppdrag.  
Innan du får uppdrag som kontaktperson/-familj eller stödfamilj görs en utredning av din situation och kontroll i polis- och socialregistret. Som uppdragstagare har du tystnadsplikt. 

Ersättning
Som kontaktperson eller kontaktfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnad. Omkostnaden ska täcka utgifter i samband med uppdraget.
Arvodet betraktas som inkomst av tjänst och är därför skattepliktig.
Omkostnadsbeloppet beskattas delvis när ni deklarerar.
För mer information gällande ersättning finns på Sveriges kommuner och Regioner hemsida.     
www.skl.se     
 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa