Redovisningshandlingar - anmäla om anstånd

LÄS MER

Här kan gode män, förvaltare och förmyndare begära anstånd att lämna in redovisningshandlingar. Det skall finnas särskilda skäl för att anstånd skall beviljas. Det räcker inte med att endast ange att man inte hinner inom utsatt tid. Som regel beviljas anstånd i cirka 14 dagar om det inte finns synnerliga skäl för längre anståndstid.

När du ansöker om anstånd för 

  • Förteckning - begäran om anstånd ska lämnas inom 60 dagar från uppdragets start. 
  • Sluträkning - begäran ska lämnas inom 30 dagar från det datum uppdraget upphör.
  • Årsräkning - begär anstånd före den 1 mars.

Kontakt

Marlene Åkerlund Hägglund
0620 - 68 20 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa