Ansökan- Förpackningsinsamling i flerfamiljshus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med den 1 januari 2024 ansvarar kommunerna för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll samt samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. De nya reglerna ska underlätta för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. En enklare insamling och sortering ska bidra till att producenter kan materialåtervinna mer avfall, att hanteringen av avfall blir mer resurseffektiv och att behoven av nya råvaror minskar vilket ger minskade koldioxidutsläpp. De nya reglerna innebär att kommuner och producenter får nya roller.

Fastighetsägare av flerfamiljshus får en kostnadsersättning för att man har fastighetsnära insamling av förpackningar.

Denna ersättning ges som ett avdrag på avfallstaxan för kärl och behållaravfall.  

För att en fastighetsägare ska få ersättning:

  • ska en anmälan göras till Kommunen, via denna e-tjänst.
  • ska den ha fastighetsnära insamling av förpackningar året om
  • krävs att en av kommunens auktoriserade entreprenörer är anlitad för hämtningen av förpackningarna. 
    - Auktoriserade entreprenörer:

              Stena Recycling

              VTG

             Allmiljö

Ersättningen utgår per lägenhet i fastighet som har fastighetsnära insamling av förpackningar. En samlokaliserad verksamhet som gjort en aktiv anmälan till kommunen motsvarar 1 lägenhet.

Fastighetsägaren är skyldig att meddela förändringar i antalet lägenheter och samlokaliserade verksamheter till kommunen.

En samlokaliserad verksamhet är exempelvis en mindre affärslokal, som delar avfallskärl med hushållen i fastigheten kan välja att kommunen samlar in verksamhetens förpackningsavfall. 

Den samlokaliserade verksamheten behöver göra en aktiv anmälan till kommunen om den vill att kommunen ska samla in verksamhetens förpackningsavfall fastighetsnära. Denna anmälan behöver göras för att fastighetsägaren ska få ersättning för fastighetsnära insamling av förpackningar i flerfamiljshus. Anmälan sker via separat E-tjänst

 

 Mer information hittar du här.

Kontakt

Tekniska enheten
0620 - 68 20 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa