Anmälan om matkompostering/Ansökan om kompostering av latrin

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om kompostering av matavfall

Här kan du göra din anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall.

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i isolerad och skadedjurssäker behållare och på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. Med skadedjurssäker menas att komposten ska vara försedd med lock, botten och väggar och inte ha större öppningar än fem millimeter.

Avgift

Avgiften för anmälan är 840 kronor (engångsavgift).

 

Ansökan om kompostering av latrin

Här kan du göra din ansökan om kompostering av latrin och/eller urin.

 

I din ansökan ska en situationsplan bifogas i ansökan där kompostens placering, spridningsareal, avstånd till tomtgräns samt eventuella närliggande byggnader och vattentäkter finns med.

 

Avgift

För handläggning av ansökan tas en timavgift om 840 kronor per nedlagd timme.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
samh.bygg@solleftea.se
0620 - 68 20 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa