Eldstad/rökkanal - Anmälan om

Nedan visas statistik för e-tjänsten Eldstad/rökkanal - Anmälan om.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)