Slutbesked - Begäran om

Nedan visas statistik för e-tjänsten Slutbesked - Begäran om.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)