Egenkontrollprogram för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Nedan visas statistik för e-tjänsten Egenkontrollprogram för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)