Digital lås fastighetsägare medgivande

Nedan visas statistik för e-tjänsten Digital lås fastighetsägare medgivande.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)