Intresseanmälan till småhustomter

Nedan visas statistik för e-tjänsten Intresseanmälan till småhustomter.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)