Skicka filer till Gymnasieantagningen Västernorrland

Nedan visas statistik för e-tjänsten Skicka filer till Gymnasieantagningen Västernorrland.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)