Ansökan om faktiska kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om faktiska kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)