Röstmottagare vid förtidsröstning - intresseanmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Röstmottagare vid förtidsröstning - intresseanmälan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)