Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan (Serverat-version)

Nedan visas statistik för e-tjänsten Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan (Serverat-version).

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)