Dagvattenanläggning - Anmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Dagvattenanläggning - Anmälan.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)