Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)