Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)