Anmälan företagsaktivitet

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan företagsaktivitet.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)