Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)