Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)