Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - Ansökan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - Ansökan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)